Läger priser

 Pris:  Dag läger: kl 9-15:  3500:- inkl måltider och utflykter. 
          Kväll Läger: kl 9-19:  4750:-- inkl måltider och utflykter.
                            Måndag till Fredag.
         Övernattning:  6000:- inkl allt. Ingen övernattning i år. 
         Vi hoppas på nästa år, att  läget är bättre i världen då. 

Enstaka dagar: Mellan kl 9-15: 700 sek/dag inklusive allt, mat, fika och aktiviteter
Enstaka dagar: Mellan kl 9-19: 950 sek/dag inklusive allt, mat, fika och aktiviteter