Fakta

Anolyt - Naturens egen biocid

Med HästCraft-metoden tillverkas hypoklorsyra, en ANK Anolyt som finns naturligt i immunförsvaret hos alla varmblodiga djur och människor och som vid en attack från skadliga mikroorganismer, aktiverar fagocyterna i immunförsvaret som friger hypoklorsyra (ANK Anolyt). ANK Anolyten, som dödar bakterier, sporer, virus, mögel samt fungi, sker helt naturligt och finns ingen risk för uppbyggnad av resistenta bakterier.

 

HästCraft´s maskin framställer samma ämne som våra vita blodkroppar använder för att döda mikroorganismer t.ex. bakterier, svampar och virus. I och med att vi redan har ämnet i våra kroppar påverkas varken vi eller djuren av det, men mikroorganismerna stryker med direkt.
Att det sen är en helt miljövänlig metod känns riktigt bra för framtiden.

Produktfakta

HästCraft är antiseptiskt. Vätskan har behandlats elektrolytiskt genom en patenterad tillverkningsprocess.

HästCraft kan stärka hästens självläkande kraft.
 

HästCraft kan göra att hästen behöver använda mindre energi för att uppehålla immunförsvaret. Det kan också gå åt mindre foder då den delen av fodret/näringen, som tidigare gick åt till att bekämpa infektioner, samt att hålla hästen frisk, kan gå till tillväxt och ge en sundare och friskare häst. HästCraft kan främja allmäntillståndet och öka välbefinnandet.

HästCraft kan ge ökad energi så att hästen mår bättre och känner sig friskare. Hästen kan bli mentalt lugnare, pälsen kan bli glansigare osv. Allmäntillståndet kan förbättras och en friskare häst kan bli ännu bättre.