Lyckebo Gårds
 utbildningsverksamhet för vetgiriga.

 Lärare på samtliga kurser är hovslagare Marie Rafting, Godkänd av Jordbruksverket, utbildad på Strömsholm. 15 års erfarenhet. Yrkeslärare med erfarenhet från undervisning på bla Flyinge. Utbildad Yrkeslärare på Sthlms Universitet.  Över 15 års pedagogisk erfarenhet. Inom gymnasium och grundskola samt kurs verksamhet. Även träslöjdslärare. Även läst Specialpedagogik.

Alla kurser genomförs på Lyckebo Gård, viss svetsning genomförs på Westins mekaniska i Stavsborg, Färentuna.