Immunförsvaret hos djur
                &  människor

HC / Hypoklorsyran framställs från vatten genom en elektrisk hydrolys (30 A) under konstant pH 6,5 och med tillsats av rent koksalt. Lösningen är desinfekterande tills den använts efter det  återgår den till vatten och koksalt.
Håller effekten i 6 månader för att sedan avklinga.  


'


HC är  pH-neutral och vattenbaserad till skillnad från alkohol och klorhexidin är den inte irriterande, giftig eller skadlig. Den aktiva substansen är hypoklorsyra (HOCl) .
Det är en av grundbultarna i djur och människors immunförsvar. 

Hypoklorsyran tränger igenom den yttre cellväggen hos bakterier/virus och förstör cellen från insidan. Effekten kan observeras på bakterier, virus och svampar. Hypoklorsyra har ingen effekt på celler och är biokompatibelt.


Tidigare tester har visat att hypoklorsyra inaktiverar  en mycket hög procent av tidigare varianter av virus inom 20-40 sekunder.

 Innehållet i HC är hypoklorsyra (HOCI), natriumhypoklorit (NaOCl), natriumklorid (NaCl) och 97 % helt rent H2O.
 

Vid en attack från skadliga mikroorganismer, aktiveras fagocyterna i immunförsvaret som friger hypoklorsyra. Envirolyte dödar bakterier, sporer,virus,mögel och fungi. Avdödningen av skadliga mikroorganismer sker helt naturligt och har fungerat upp genom evolutionen, ingen resistens kan uppstå p.g.a. naturlagarna.

Desinficera
HC desinficerar och tar bort bakterier (även resistenta), samt virus, sporer och svamp från alla ytor på 30 sekunder. 

Användning för desinfektion
Spraya eller bestryk ytan med HC. Låt sitta 30 sekunder. Torka därefter ytan med hushållspapper eller liknande. Se butiken för lämplig förpackning.