För att underlätta betalning ta vi numera även swish:
Vårat nummer:
123 05 06 972
Ange order nummer vid betalning, kvitt0 kommer vid leverans.