Fascia &KST-kurs, 19e November kl 15-17

Kranio Sakral Terapi - En holistisk behandlingsform

Jag heter Louise "Ise" Gustafsson och är utbildad till biodynamisk kraniosakral terapeut för hästar och människor. Från april 2018 till november 2021, har jag tagit min utbildning hos Åsa Brodd på Institutet för  bioynamisk kraniosakral terapi.  https://bkst.se

Jag erbjuder även fasciabehandling med Fascia innovations fasciavibes. Det är ett massageinstrument som behandlar fascian på ett mjukt sätt med vibrationer som liknar kroppens egna sinusvågor. Den ökar flödet i fascian som gör att du kan minska eller helt bli av med smärta och värk.  


Kom till Lyckebo Gård och lär dig om fascian och vad den betyder för kroppen. Lär dig om KST och hur den kan hjälpa din häst. Lär dig lite knep för att hjälpa hästens muskler via hästmassage,. 
 

Den 19e November kl 15-17 , 100 sek, inkl fika.

Anmälan via mail till lyckebo@hastcraft.se

VAD ÄR KRANIOSAKRAL TERAPI?
En helt frisk kropp uttrycker mikrorörelser i sina vävnader. I en kropp som begränsas av ohälsa, begränsas även dessa mikrorörelser. Obalansen kan övergå i ett kroppsligt symtom som t ex kan upplevas som en spänning i muskler, värk, en inflammerad led eller ett belastat organ. En erfaren terapeut är tränad i att med sina händer registrera de olika avvikelser som kan uppstå i vävnadernas rörelsemönster. Terapeuten assisterar så att kroppen återgår till sina ursprungsrörelser. När vävnaden fungerar utifrån sina originalrörelser skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att börja läka sig själv. Klienter upplever ofta även en positiv reaktion i form av en känsla av lugn, bättre sömn, lägre stressnivå m.m efter behandlingen.

William Garner Sutherland (1873- 1954) var en av pionjärerna inom osteopati. Han utforskade det kraniosakrala systemet, ett fysiologisk system som löper mellan skallen (kraniet) och korsbenet (sakrum) samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan. Dr Sutherland fann att dessa delar tillsammans utgör ett slutet system med cirkulerande vätska (ryggmärgsvätskan) och att detta system, precis som hjärt- och kärlsystemet, rör sig i en särskild rytm. Dr Sutherland upptäckte att det gick att påverka det kraniosakrala systemet med olika behandlingstekniker. Kraniet och sakrum är delarna som gett namn åt kraniosakral terapi.
Dr Sutherland utvecklade kraniosakral terapin till att omfatta mer än skalle, ryggrad och korsben, vilket gör att det idag finns en kunskap och förståelse för hur man kan behandla även andra vävnader som bindväv, ryggkotor, leder, muskler och organ. Kroppen är en helhet och alla strukturer är sammanlänkade med bindväv och varför en obalans i en del av kroppen kan ge påverkan i en annan del.

VAD KAN BEHANDLAS?
Man kan behandla/lindra många av de problem som kan uppstå i kropp och psyke, några vanliga exempel är:
Huvudvärk, axel-, nack- och ryggbesvär, ledbesvär och whiplashskador, kronisk smärta och fibromyalgi.
Graviditetsbesvär såsom illamående och foglossningssmärta. Koncentrationssvårigheter, utmattningssymtom, tinnitus, magbesvär, nedstämdhet, sömnstörningar och stressrelaterade problem.
Klienten är alltid påklädd under behandlingen.

Kraniosakral Terapi kan användas som förebyggande, behandlande och rehabilterande behandling.
Kraniosakral terapi är en mycket mjuk, varsam och effektiv form av fysisk terapi som behandlar olika snedheter, låsningar eller begränsningar som orsakar värk, smärta eller annan stress i såväl kropp som själ.Det kraniosakrala systemet omfattar skallen (kranium) och korsbenet (sakrum) samt  det som förbinder dessa två poler – ett hydrauliskt system inneslutet av hjärn- och ryggmärgshinnorna och skyddat av ryggkotorna. Det kraniosakrala systemet omgärdar det centrala nervsystemet, som är ansvarigt för i princip allt som sker i vår kropp. En obalans i det kraniosakrala systemet ger en påverkan i hela  eller olika delar av kroppen.
Kraniosakral terapi har utvecklats ur den osteopatiska läran. Osteopaten Dr WG Sutherland utvecklade under första hälften av 1900-talet ett sätt att behandla obalanser i det kraniosakrala systemet genom att påverka främst skallens olika strukturer i förhållande till varandra men även korsbenets relation till bäckenet (SI-leder) samt flera andra strukturer ingående i det kraniosakrala systemet.

Dr WG Sutherland och hans efterföljare vidareutvecklade så småningom behandlingsmetoden till att omfatta hela kroppen och fann metoder att registrera de olika rörelser som en helt frisk kropp uttrycker i alla dess olika vävnader. Genom den kunskapen var det också möjligt att palpera fram områden som inte kunde uttrycka de fria vävnadsrörelserna och genom mycket små och mjuka manipulationer återskapa de ursprungliga rörelserna som leder till ökat flöde i vävnadsvätskorna och innebär att en läkningsprocess kan påbörjas.
En kranioskral terapeut har mycket goda kunskaper om kroppens uppbyggnad och hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra i en helhet. Terapeuterna övar upp sin förmåga att med händerna kunna registrera vävnadernas rörelsemönster och assisterar på så sätt, så långt det är möjligt vid varje behandlingstillfälle, återgång till kroppens ursprungsrörelser. Och när kroppens olika vävnader fungerar mer i harmoni med varandra skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att börja läka sig själv.
En kraniosakral behandling sker på behandlingsbänk, om det är möjligt för klienten att ligga på en behandlingsbänk, med kläderna på. Den kraniosakrala rytmen är så tydlig för den tränade terapeuten, att den känns lika bra igenom kläderna. Vi rekommenderar att man har mjuka, bekväma kläder under behandlinge
n.