Hästskor

Det finns en otrolig mängd av modeller, storlekar, varianter och märken på hästskor.
Men här har jag lagt upp de som jag använder mest och de som är vanligast.

Islandshästskor, 
Alltid 22 mm.

Ridhästskor
med tåkappa

Baksko
med sidokappor.

Galoppsko
i aluminium.

Balanssko / Överrullningssko

Ringsko

Kombisko.

Heartbarsko.
Sko med stråltryck.