HUI- Hästunderstödda insatser


 

Hui, Hästunderstödda Insatser.
I september 2023, börjag jag en ettårig utbildning på Strömsholm, i detta stora och viktiga ämne.
Ska bli mycket intressant och spännande.

Om du eller din lärare, rektor, komun, arbetsgivare eller du själv är intresserad av att höra mera maila gärna  till info@hastcraft.se

Följ länken för mera information.

https://stromsholm.com/utbildning/tillaggsutbildning-hastunderstodda-insatser-inriktning-terapi-specialpedagogik/

OHI

OHI är en ideell organisation sedan 1994. Vi arbetar för:
Ökad kunskap om och ökat användande av hästunderstödda insatser (HUI) i Sverige
Kvalitetssäkring av insatserna genom att tillhandahålla en certifiering av personer som använder HUI
Utbildning och kunskapsutveckling riktat till professioner som är verksamma inom området

Lyckebo Gård är självklart medlem i denna organisation.

Vi vil ge de barn som "valt" att vara hemma hela dagarna när de egentligen ska vara i skolan, en ny changs att hitta glädjen i att lära sig massa olika saker. Att prova det hen har lärt sig i verkligheten och att känna att hen lyckas. Och att göra det i en avslappnad miljö , i närheten till naturen och djuren.

Forskning på vilken effekt djur och natur har på oss människor är ett tvärvetenskapligt och ungt område och mestadels av den forskning som finns är internationell. Men det finns även många goda exempel från svensk forskning.
Andelen barn i 13-15 års ålder som har återkommade besvär som exempelvis ont i magen, känner sig nere, har svårt att sova har fördubblats sedan mitten av 80-talet. Tydligt är också att det är fler flickor som uppger att det mår dåligt och att det ser ut att kulminera hos 15-åringarna, enligt forskning på SLU.

 

Boka en 30 min kostnadsfri konsultation så berättar vi gärna mer om hur vi på Lyckebo Gård kan samarbeta genom Hästunderstödda Insatser för personer i behov av stöd för fysiska, psykiska, psykosociala och lärande funktioner.

För mer information om HUI, läs gärna mer här:
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/om-institutionen/avdelningen-for-antrozoologi/manniska-djur/hast-manniska/?fbclid=IwAR2w5WsgIQZr4mm9Y77cUOQpN_3mPy3SIxUw4TluNpwv8yIfbGg9hCcQn4o#share-box-header

Lära på Lyckebo
Från och med  februari 2022 har vi ett sammarbetet med Färentuna Skola, Ekerö kommun. Ett par dagar varje månad  flyttar vi undervisningen till  Lyckebo Gård, i hästars närhet.

   Kan djur och natur hjälpa Sveriges ca 5 500 hemmasittare att må bra och återvända till skolan?

Vi på Lyckebo Gård är övertygade om att inlärning i hästars och djurs närhet kan främja kunskapsinhämtningen hos barn som förlorat förtroendet för skolan. 

Vi har vänliga hästar som trivs i människors närhet. Vi har många andra djur som barnen kan välja att umgås med.

Verksamhets ansvarig är Marie Rafting, yrkeslärare gymnasiet, grundskole lärare, läst specialpedagogik på SU, läst på SLU.
Läser Hui på Strömsholm.

Jobbat som pedagog i 15 år. Är själv berikad med dyslexi och ADHD, så att paddla i  motvind är något jag kan relatera till.

Maila oss vid intresse  info@hastcraft.se