Fakta

Anolyt - Naturens egen biocid

Med HundCraft-metoden tillverkas hypoklorsyra, en ANK Anolyt som finns naturligt i immunförsvaret hos alla varmblodiga djur och människor och som vid en attack från skadliga mikroorganismer, aktiverar fagocyterna i immunförsvaret som friger hypoklorsyra (ANK Anolyt). ANK Anolyten, som dödar bakterier, sporer, virus, mögel samt fungi, sker helt naturligt och finns ingen risk för uppbyggnad av resistenta bakterier.

 

HundCraft´s maskin framställer samma ämne som våra vita blodkroppar använder för att döda mikroorganismer t.ex. bakterier, svampar och virus. I och med att vi redan har ämnet i våra kroppar påverkas varken vi eller djuren av det, men mikroorganismerna stryker med direkt. Att det sen är en helt miljövänlig metod känns riktigt bra för framtiden.

Produktfakta

HundCraft är antiseptiskt. Vattnet har behandlats elektrolytiskt genom en patenterad tillverkningsprocess.

 

HundCraft kan stärka hundens självläkande kraft.

HundCraft kan göra att hunden behöver använda mindre energi för att uppehålla immunförsvaret. Det kan också gå åt mindre foder då den delen av fodret/näringen, som tidigare gick åt till att bekämpa infektioner, samt att hålla hunden frisk, kan gå till tillväxt och kan ge en sundare och friskare häst. HundCraft kan främja allmäntillståndet och öka välbefinnandet.

 

HundCraft kan ge ökad energi så att hunden mår bättre och känner sig friskare. Hunden kan bli mentalt lugnare, pälsen kan bli glansigare osv. Allmäntillståndet kan förbättras och en friskare hund kan bli ännu bättre.

Trött Birger
Trött Birger