HC funkar även på människor.

Anolyt – Naturens egen biocid.

Med HästCraft-metoden tillverkas hypoklorsyra, en ANK- Anolyt som finns naturligt i immunförsvaret hos alla varmblodiga djur (däggdjur/människor). Vid en attack från skadliga mikroorganismer, aktiveras fagocyterna (kroppens egna soldater) i immunförsvaret som friger hypoklorsyran.

HC dödar bakterier, sporer,virus, möggel och fungi. Avdödningen av skadliga mikroorganismer sker helt naturligt och har fungerat upp genom evolutionen, ingen resistens kan uppstår p.g.a. naturlagarna och det finns ingen risk för uppbyggnad av resistenta bakterier.
  
HästCraft har testats effektivt mot bl.a. Fågelinfluensa, MRSA, SARS, EHEC

Tack vare den patenterade elektrolyscellen från Envirolyte är det nu möjligt att tillverka ett av naturens mest effektiva ämne mot skadliga bakterier och mikroorganismer. Hypoklorsyra, även kallad underklorsyrlighet är en av grundbultarna i immunförsvaret hos alla varmblodiga djur och människor.
 
Vid en attack från skadliga mikroorganismer, aktiveras fagocyterna i immunförsvaret som friger hypoklorsyra. HC dödar bakterier, sporer,virus,mögel och fungi. Avdödningen av skadliga mikroorganismer sker helt naturligt och har fungerat upp genom evolutionen, ingen resistens kan uppstå p.g.a. naturlagarna.
  
HC har testats effektivt mot bl.a. Legionella, Fågelinfluenza, MRSA, SARS, EHEC

HC/ Envirolyte godkännanden:
 
Uppfyller krav för ekologisk produktion
EU EC 1048/2005 Annex II,sektion 2-5:  
2. Privat och offentligt bruk som desinfektion och biocid.
3. Veterinärt bruk som desinfektion och biocid.
4. Desinfektion av livsmedel och foderberedningsytor.
5. Desinfektion av dricksvatten.
   
Godkänt av Svenska Livsmedelsverket för desinfektion av dricksvatten.
Danska Födevarestyrelsen  Sagsnr.: 2008-20-5409-0l049/LCHK
Amerikanska jordbruksverket, USDA sep 2015
Finska Livsmedelsverket  Dnro 1714/45/04
ytterligare godkännanden finns från bl.a.  Nya Zealand, Australien, SydAfrik
a