Godkännanden

Godkänt enligt Svenska Jordbruksverket som Produktionstekniskt Hjälpmedel vid Djuruppfödning.

Godkänt av EU Enligt EC 1048/2005 Annex II för desinfektion av dricksvatten och livsmedel.

Godkänt av Livsmedelsverken i Danmark och Finland.

Godkänt av Institut für Hygiene und Umwelt, Tyskland, Steinstraße 10, D-33457 Lollar, Germany

Önskas pdf på dessa maila oss, info@hastcraft.se

Används under annat varumärke för djuruppfödning och mjölkproduktion med mycket bra resultat.

EU EC 1048/2005 Annex II

För användning inom sektion 2. 3. 4. 5.

2. Privat användning och för användning inom den offentliga hälso- och sjukvården.

3. Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

4. Hygienbiocidprodukter för veterinärverksamhet

5. Desinfektionsmedel för dricksvatten.

Hypoklorsyra producerad in situ

Danska Födevarestyrelsen Sagsnr.: 2008-20-5409-0l049/LCHK

FDA USA dec 2 2008

Finska Livsmedelsverket Dnro 1714/45/04


Ytterligare finns från bl.a. Nya Zealand, Australien, Sydafrika