Godkännanden
 

Godkänt av Svenska Livsmedelsverket för att decinficera driksvatten.

Godkänt enligt Svenska Jordbruksverket som Produktionstekniskt Hjälpmedel vid Djuruppfödning.

Godkänt av EU Enligt EC 1048/2005 Annex II för desinfektion av dricksvatten och livsmedel.

Godkänt av Livsmedelsverket i Finland, Dnro 1714/45/04

Godkänt av Danska Födevarestyrelsen  Sagsnr.: 2008-20-5409-0l049/LCHK

Godkänt av Institut für Hygiene und Umwelt, Tyskland, Steinstraße 10, D-33457 Lollar, Germany.

Godkänt av Amerikanska Jordbruksverket. Men även i Australien, Nya Zeeland och Sydamerika.

 

Önskas pdf på dessa maila oss, info@hastcraft.se
 

Används under annat varumärke, Enverolyte,  för djuruppfödning och mjölkproduktion med mycket bra resultat.

EU EC 1048/2005 Annex II

För användning inom sektion 2. 3. 4. 5.

2. Privat användning och för användning inom den offentliga hälso- och sjukvården.

3. Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder.

4. Hygienbiocidprodukter för veterinärverksamhet.

5. Desinfektionsmedel för dricksvatten.

Uppfyller krav för ekologisk produktion
EU EC 1048/2005 Annex II,sektion 2-5:  
2. Privat och offentligt bruk som desinfektion och biocid.
3. Veterinärt bruk som desinfektion och biocid.
4. Desinfektion av livsmedel och foderberedningsytor.
5. Desinfektion av dricksvatten.