Naturlig decinfektion.

Envirolyte Technology AB har i många år hjälpt Sveriges lantbrukare att öka sin lönsamhet med en helt miljövänliga teknik. Vår utrustning använder endast koksalt, vatten och el.   

Resultatet blir en desinfektionsvätska (anolyt) kallad Envirolyte, som tillsätts i foder, i dricksvatten och används för dimning och rengöring. Vätskan är hållbar i minst 6 månader och godkänd för användning inom hela EU och av Svenska Livsmedelsverket. Bakterier i foderkar och rörledningar slås helt ut och resultatet blir:

Djuren blir friskare och växer snabbare med mindre foder.
Smittotrycket blir lägre och dödligheten minskar.
Behovet av kemikalier, som t ex myrsyra försvinner helt.

Våra kunder inom bl a grisuppfödning har ökat sin lönsamhet med mellan 5-20%. Vänligen kontakta oss så går vi igenom dina förutsättningar, för att öka din lönsamhet med ett miljövänligt företagande.

Envirolyte tar bort biofilm och alla bakterier i ditt vattensystem.

Tack vare den patenterade elektrolyscellen från Envirolyte är det nu möjligt att tillverka ett av naturens mest effektiva ämne mot skadliga bakterier och mikroorganismer. Hypoklorsyra, även kallad underklorsyrlighet är Envirolyte en av grundbultarna i immunförsvaret hos alla varmblodiga djur och människor.

 Vid en attack från skadliga mikroorganismer, aktiveras fagocyterna i immunförsvaret som friger hypoklorsyra, även kallad underklorsyrlighet. Envirolyte dödar bakterier, sporer,virus,mögel och fungi. Avdödningen av skadliga mikroorganismer sker helt naturligt och har fungerat upp genom evolutionen, ingen resistens kan uppstå p.g.a. naturlagarna.

Envirolyte har testats effektivt mot bl.a. Fågelinfluenza, MRSA, SARS, EHEC

Anolyt godkännanden:

Uppfyller krav för ekologisk produktion

EU EC 1048/2005 Annex II,  

För användning inom sektion 2. 3. 4. 5.

2. Privat användning och för användning inom den offentliga hälso- och sjukvården.

3. Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

4. Hygienbiocidprodukter för veterinärverksamhet

5. Desinfektionsmedel för dricksvatten.

   

Godkänt av Svenska Livsmedelsverket för desinfektion av dricksvatten.

Danska Födevarestyrelsen  Sagsnr.: 2008-20-5409-0l049/LCHK

FDA USA dec 2 2008

Finska Livsmedelsverket Dnro 1714/45/04

Ytterligare finns från bl.a.  Nya Zealand, Australien, Sydafrika.