Inför tävlingar och träningar är det viktigt att tänka på att  den ökade svettningen medför stora förluster av elektrolyter. Okompenserat kan detta leda till nedsatt prestation och i värsta fall till kollaps. Därför är det viktigt att kompensera hästen för de förluster av elektrolyter som uppstår vid arbete.

 

Elektrolyter kommer av grekiskans elektron och lysis dvs fritt översatt "elektronlösning" och består av fria joner i vattenlösning. Dessa joner har en elektrisk laddning och är orsaken till att vatten kan leda ström. Dessa joner är även viktiga för att upprätthålla det som kallas "spänningspotential" över cellernas membran, vägg, och som är avgörande för kroppens förmåga att transportera vatten mellan celler.

 

Hästens svett är vad man kallar hyperton vilket menas att svetten innehåller högre koncentration av joner än blod och kroppsvätskor i övrigt. Hästar som svettas förlorar Natrium(Na), kalium(K), Clorid(Cl), Kalcium(Ca), Magnesium(Mg), Mangan(Mn), Zink(Zn) och spårämnen förutom vatten.

Sveriges Lantbruks Universitet, SLU, i Uppsala har i studier visat att en häst under ett simulerat travlopp i 35 graders värme kan tappa så mycket som 12 kg vätska.

Hårt arbetande hästar kan snabbt utveckla elektrolytobalans och vätskebrist som ett resultat av svettning. Tänk även på att hästar normalt förlorar vätska och elektrolyter vid andning, urinering och avföring. Det normala dagsbehovet för en 500 kg häst är beräknat till mellan 20-40 gram salt. Under vintern då hästen svettas mindre så dricker dom ofta inte lika mycket, vilket kan bidra till uttorkning.

 

Hästens blod har en högre halt av natriumklorid, än vad människan har. När hästen svettas förlorar den därför förhållandevis stora mängder atriumklorid .
Dessa mängder tas i första hand från blodet. En häst som arbetar hårt under en timme kan förlora upp till 130 g koksalt. Natriumklorid är således den viktigaste elektrolyten. Brist på natrium kan leda till minskad blodvolym. Vid långvarig brist påverkas kroppens förmåga att hålla kvar vatten och kroppsvikten sjunker.

 

Obehandlat kan uttorkning leda till muskelkramp, bristfällig syre-, energi- och vätske- transport genom kroppen, njurproblem, oförmåga att svettas, dålig återhämtning efter ansträngning och flera andra problem.

SLU redovisar också en undersökning på långdistanshästar:

Sämst klarade sig de hästar som bara druckit vatten.

 

Koksaltgiva direkt i munnen avråder rapporten från på grund av att den starka koncentrationen påverkar de hormonsystem som reglerar vätskebalansen. Rapporten rekommenderar att hårt arbetande hästar efter tävling och hård träning ges salt som fysiologisk koksaltlösning (ca 9 g salt per liter vatten) eller direkt i fodret i den ungefärliga mängd som de förlorat.

Elektrolytlösningar komponerade för häst innehåller ersättning för det hästen förlorar vid svettning och som förebygger uttorkning och stimulerar vattenintag och aptit.

 

En sammanställning av denna rapport publicerades i tidningen "Travtränaren", sommaren 2011.

Elektrolyter

 

Folk vill ha hjälp med att köpa diverse energigivande tillskott att nyttja under träning och tävling. Många tror att det framför allt beror på att svett innehåller natrium och att vi förlorar så pass mycket natrium när vi svettas att vi måste ersätta det under tiden.

Det är helt rätt att svett innehåller en del natrium, dock är natriumkoncentrationen väldigt låg. Man säger att svett är hypotont jämfört med blodet, vilket innebär att det innehåller mindre partiklar (natrium) än blodet. Mängden natrium vi förlorar när vi svettas är alltså väldigt liten.

Den största anledningen till att natrium tillsätts sportdryck är för att främja drickandet och optimera vätskeupptaget i tarmarna genom så kallad osmos. Hyponatremi är ett annat tillstånd man vill undvika; hyponatremi uppstår när vi dricker alldeles för mycket vatten utan elektrolyter. Detta gör att natriumkoncentrationen i blodet blir alldeles för låg och i värsta fall kan detta leda till döden genom ödem. Tidiga tecken på hyponatremi är illamående, yrsel, kraftlöshet och desorientering - alltså väldigt liknande de som är för dehydrering (vätskebrist). Det är väldigt viktigt att skilja dessa tillstånd åt, ger man ytterligare vatten till en hyponatremisk person blir det än värre - då späds ju blodet ut ännu mer!

Under långa pass och lopp rekommenderar jag dig därför att välja sportdryck med elektrolyter i.

Citat av Emelie Andersen

http://www.runnersworld.se/

blogs/emelieandersen/elektrolyter-i-sportdryck.htm