Egenskaper

Kan öka välbefinnandet.

Antiseptiskt, rengörasår.

Dämpar klåda, se referenser.

Kan ge positiva effekter på tarmfloran.

Kan ge renande och balanserande effekt.

Hästen kan bli piggare och få vackrare päls och ögon.

Biologiskt nedbrytbart och därför miljövänligt.

PH-neutralt, ej uttorkande.

Ej cancerogent eller giftigt.

Ej allergiframkallande.

Ej utslag på dopingtest.

Se upp för spill på kläder, kan bleka tyg.
 

Kemisk förklaring

Vanligt salt, NaCl, kan på elektrolytisk väg, sönderdelas till hypoklorsyra och en natriumförening. Det är en välkänd teknik och på senare tid används den även för att direkt på förbrukningsstället framställa en lösning som används som desinficeringsmedel, bl.a. inom djur- och mjölkproduktion.

Det fiffiga är att man efter att ha dödat bakterier och annat i lösningen, binder kloret i hypoklorsyran till natrium (salt) igen och ut kommer vanligt saltvatten.
 

Enkelt förklarat:

Man pumpar in saltvatten i cellen, lägger på elektrisk ström, saltet sönderdelas till hypoklorsyra och en natriumförening, bakterierna dör av hypoklorsyran som är samma ämne som kroppen producerar i immunförsvaret.

El tillförs enligt en patenterad metod och då renas vattnet - själva desinfektionsmedlet finns i saltet.