HästCraftEnvirolyte och HästCraft är systerbolag , och numera är båda företagen registrerade hos Kemikalieinspektionen som reglerna säger,
och alla intyg och godkännanden finns hos Envirolyte.                         


Vi  säljer HästCraft
Sedan 2005
I sammarbete med
Envirolyte Sverige AB.


Med bevisat mycket positiva effekter,
enligt SLU.

En alkoholfri desinfektion för hud och ytor, som effektivt dödar virus,
bakterier och svamp utan att irritera huden eller vara brandfarlig.
Alkoholfri desinfektion för hud och ytor.
Hudvänlig, rekommenderas av Asthma Allergy Nordic
Dödar effektivt bakterier, svamp och virus.
Bevisat effektivt mot nya coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19,
och mot tidigare stammar av coronavirus.
Ej brandfarlig.

Hypoklorsyran framställs från vatten genom en elektrisk hydrolys (30 A) under konstant pH 6,5 och med tillsats av rent koksalt. Lösningen är desinfekterande tills den använts efter det återgår den till vatten och koksalt.

Håller effekten i 6 månader för att sedan avklinga. 

Decinficerar 99.9 % av ytan på 30 sekunder. 


Fakta

 

Anolyt – Naturens egen biocid.
 

Med HästCraft-metoden tillverkas hypoklorsyra, en ANK- Anolyt som finns naturligt i immunförsvaret hos alla varmblodiga djur (däggdjur). Vid en attack från skadliga mikroorganismer, aktiveras fagocyterna (imunförsvaret, kroppens egna soldater) i immunförsvaret som friger hypoklorsyran

HästCraft dödar bakterier, sporer,virus, möggel och fungi. Avdödningen av skadliga mikroorganismer sker helt naturligt och har fungerat upp genom evolutionen, ingen resistens kan uppstår p.g.a. naturlagarna och det finns ingen risk för uppbyggnad av resistenta bakterier.
  
HästCraft har testats effektivt mot bl.a. Fågelinfluensa, MRSA, SARS, EHEC


 

 För riktigt stora mängder vätska kan man köpa en egen maskin, maila oss för pris, info samt kontakt:

info@hastcraft.se

FAKTA


AKTUELL FORSKNING

VID SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, SLU.

Hästar kan förlora upp till 15 liter svett per timme under arbete. Förutom elektrolyter finns i hästens svett

även ett protein som kan göra att svetten löddrar.
 

Hästar förlorar stora mängder elektrolyter när de svettas. Därför måste framför allt elektrolyterna

natrium och klorid tillföras.

 För lite salt i kroppen kan minska kroppsvikten och blodvolymen.

 

• En saltsten är ett bra sätt att erbjuda högpresterande hästar salt men det behöver kompletteras.

Godkänt av Svenska Livsmedelsverket för att decinficera driksvatten.

Godkänt enligt Svenska Jordbruksverket som Produktionstekniskt Hjälpmedel vid Djuruppfödning.
Godkänt av EU Enligt EC 1048/2005 Annex II för desinfektion av dricksvatten och livsmedel.
Godkänt av Livsmedelsverket i Finland, Dnro 1714/45/04

Godkänt av Danska Födevarestyrelsen  Sagsnr.: 2008-20-5409-0l049/LCHK
Godkänt av Institut für Hygiene und Umwelt, Tyskland, Steinstraße 10, D-33457 Lollar, Germany.

Godkänt av Amerikanska Jordbruksverket. Men även i Australien, Nya Zeeland och Sydamerika.

Uppfyller krav för ekologisk produktion
EU EC 1048/2005 Annex II,sektion 2-5:  
2. Privat och offentligt bruk som desinfektion och biocid.
3. Veterinärt bruk som desinfektion och biocid.
4. Desinfektion av livsmedel och foderberedningsytor.
5. Desinfektion av dricksvatten.

HästCraft Gelé

 

Nu även som gelé för enklare applicering på eksem, sår, mugg, skorv, torr hy osv.

400ml burkar med stort lock för att smidigt kunna ta den mängd man behöver.

Görs direkt vid beställning för längre hållbarhetstid.

Flera referenser finns, maila oss för kontakter på opartiska bedömare och användare.

Enklare Applicering.

Nu finns oxå ett spraymunstycke
som passar till enliters-dunken, för att enklare kunna spraya sår på hästens ben tex.

Anolyt – Naturens egen biocid
Med HästCraft-metoden tillverkas hypoklorsyra, en ANK Anolyt som finns naturligt i immunförsvaret hos alla varmblodiga djur och människor och som vid en attack från skadliga mikroorganismer, aktiverar fagocyterna i immunförsvaret som friger hypoklorsyra (ANK Anolyt). ANK Anolyten, som dödar bakterier, sporer, virus, mögel samt fungi, sker helt naturligt och finns ingen risk för uppbyggnad av resistenta bakterier.
 
Fakta
HästCraft-metoden är ett patent som togs fram för att rena vattnet på rymdstationen Mir. Produktion och laboratorium finns idag i Tallin, Estland. Hemligheten med reaktionen  är det patenterade material  som används vid tillverkningsprocessen och som tål tre gånger högre spänning som möjliggör att laddningen bibehålls i upp 6 månader eller mer, beroende på förvaring.

HästCraft är antibaketriellt, helt biologiskt nedbrytbart och saknar helt negativa bieffekter. Ingen karenstid.


 
 För riktigt stora mängder vätska kan man köpa en egen maskin. Maila oss för pris, info samt kontakt.
info@hastcraft.se