Lärande med elev och häst
               i samspel

Vi vil ge de barn som valt att vara hemma hela dagarna när de egentligen ska vara i skolan, en ny changs att hitta glädjen i att lära sig massa olika saker. Att prova det hen har lärt sig i verkligheten och att känna att hen lyckas. Och att göra det i en avslappnad miljö , i närheten till naturen och djuren.

Forskning på vilken effekt djur och natur har på oss människor är ett tvärvetenskapligt och ungt område och mestadels av den forskning som finns är internationell. Men det finns även många goda exempel från svensk forskning.
Andelen barn i 13-15 års ålder som har återkommade besvär som exempelvis ont i magen, känner sig nere, har svårt att sova har fördubblats sedan mitten av 80-talet. Tydligt är också att det är fler flickor som uppger att det mår dåligt och att det ser ut att kulminera hos 15-åringarna, enligt forskning på SLU.

 

   Kan djur och natur hjälpa Sveriges ca 5 500 hemmasittare att må bra och återvända till skolan?

Vi på Lyckebo Gård är övertygade om att inlärning i hästars närhet kan främja kunskapsinhämtningen hos barn som förlorat förtroendet för skolan. 

Vi har vänliga hästar som trivs i människors närhet. Vi har många andra djur som barnen kan välja att umgås med.

Verksamhets ansvarig är Marie Rafting, yrkeslärare gymnasiet, grundskole lärare, läst specialpedagogik på SU, läst på SLU.

Jobbat som pedagog i 15 år. Är själv berikad med dyslexi och ADHD, så att paddla i  motvind är något jag kan relatera till.

Maila oss vid intresse  lyckebo@hastcraft.se

Lära på Lyckebo
Från och med  februari 2022 har vi ett sammarbetet med Färentuna Skola, Ekerö kommun. En måndag i månaden har vi flyttat undervisningen  till  Lyckebo Gård.