Lyckebo Häst & Gårds Förening Verksamhetsplan 2021/Verksamhetsberättelse
 
Medlemmar
Vår målsättning är att främja häst och gårds kunskaper. Vi vill erbjuda  våra medlemmar relevant verksamhet.
Aktiviteter
Trail: Regelbundna trail träningar med kunnig instruktör.
Häst-umgänge: En dag i veckan erbjuda meningsfull fritid ink middag till barn upp till 13 år. I samarbete med lokala skolor i syfte med att främja ”hemmasittare” att gå i skolan och uppmuntra till kunskap.
Familjedag: Under våren bjuder vi in till en familjedag för nå medlemmar, visa upp verksamheten och gården.
Fixardag: Föreningen hjälper till på Lyckebo Gårds fixardag.
Långritter: Våra medlemmar erbjuds att vara med på långritter under året.
Clinics: Vi bjuder in någon intressant gästinstruktör som håller clinic för våra medlemmar..
Tävling: Vi genomför en tävling för inbjudna och för Lyckebo ryttare.
Lägerverksamhet: Vi erbjuder läger för barn. Även barn med funktionshinder samt NPS. Samt främja integreringen, jämställdheten, respekten och medmänskligheten mellan människor, djur och natur.
 
Finansiering: Styrelsen jobbar med att hitta finansiering av verksamhetens olika delar genom att ansöka om medel ur olika fonder och stiftelser.
Styrelse och möten
Styrelsen ska driva föreningens arbete framåt och ansvarar för föreningens utveckling.