Nov 21. Påbörjat en kontakt med Ekerö kommun áng förstärka skogsstigen, som förbinder Östertorp med Ettans väg.

Jan 22: Possitiva signaler ang stigen.