Hovslagare, Godkänd av Jordbruksverket.
 Vi erbjuder följande tjänster:

Helskoning

Halvskoning

Verkning

inkl. "besöksparkering" för vaccinerade hästar.